Klatrevegg

Vi leverer alt nødvendig utstyr og veiledning for å bygge klatrevegg selv.
Vi kan også bygge for deg. Klatring for store og små!